Belkyra

Belkyra eller Kybella som läkemedlet heter i USA  är syntetiskt tillverkad deoxikolsyra, en slags gallsyra. Ämnet finns naturligt i kroppen där det spjälkar och bryter ned fett. Belkyra godkändes i början av 2017 i Sverige som första land i Europa. Plastic Fantastic var en av de första klinikerna i Sverige och Europa som blev certifierad och kunde erbjuda denna exklusiva behandling till sina kunder.

Belkyra är godkänd för behandling av fettkudden under hakan. När läkemedlet injiceras förstörs fettcellerna och det lagrade fettet kan sedan enkelt transporteras bort av kroppen. Fettkudden, och därmed dubbelhakan, minskar därmed märkbart i storlek. Slutresultatet kan dock variera från person till person. När fettcellerna väl förstörts kan de inte längre lagra fett vilket innebär att ytterligare behandlingar inte behövs när du väl uppnått önskad effekt. För bästa resultat är det viktigt att det går 6-8 veckor mellan varje behandling, hellre längre än kortare. Anledningen är att kroppen, efter varje behandling, behöver god tid på sig för att ta sig igenom de olika stadierna av inflammation och därmed fullborda behandlingsprocessen.

Eftersom alla hakor är olika kan behandlingarna variera från person till person. Det som är helt avgörande för mängden Belkyra som behövs vid varje behandling eller hur många behandlingar du slutligen behöver är mängden och fördelningen av fett under hakan samt dina estetiska önskemål. Är du själv osäker hjälper vid dig gärna med en separat läkarbedömning innan behandling. Vanligast är dock den behandling vi valt att kalla ”måttlig dubbelhaka” med 2 ampuller och cirka 20 nålstick. När det gäller antalet behandlingar är två stycken vanligast.

Normalt sett är behandlingen med Belkyra smärtsam och den vanligaste formen av bedövning är kyla. Plastic Fantastic är så vitt vi vet den enda kliniken i Sverige som erbjuder behandling med Belkyra i lokalbedövning, vilket gör ingreppet smärtfritt.

Belkyra

Kontakta oss i Malmö-området

0708-15 36 52
Polisvägen 5 A, 236 31 Höllviken
info@plasticfantastic.se

Hittar du inga tider som passar ditt schema? Behöver du komma med kort varsel? Det går nästan alltid att ordna! Ring eller maila för en bokning enligt överenskommelse!

Top