Hyperhidros

Hyperhidros karakteriseras av extrem svettning, oftast i armhålorna (50 % av de drabbade), på fötterna (30 %), i händerna (25 %) respektive i ansiktet (20 %). Även andra begränsade områden som hårbotten, bröst, ljumskarna m.m. kan dock påverkas. Hyperhidros i någon form drabbar cirka 3 % av befolkningen. För 1/6 av dem, eller 0,5 % av befolkningen, är besvären så uttalade att det påverkar patientens sociala och/eller yrkesmässiga liv.

Behandling med botulinumtoxin har inneburit en stor revolution för patienter med hyperhidros. Behandlingen har visat sig ge mycket goda resultat hos 95 % av patienterna och har mycket få, eller så gott som inga, biverkningar även vid användning i höga doser. Effekten varar i snitt 6–8 månader vid t.ex. handsvett, men så länge som över 1 år hos en betydande grupp patienter med armsvett. Det ser därtill ut som om upprepad behandling med botulinumtoxin under några år kan ge patienten en bestående förbättring, vilket innebär att vidare behandling inte blir nödvändig.

Enligt den vetenskapliga litteraturen finns det relativt stort stöd för behandling av handflator och armhålor med botulinumtoxin. Däremot finns det idag mycket litet stöd för behandling av fotsulorna med botulinumtoxin, eftersom det saknas kliniska prövningar och endast finns ett fåtal okontrollerade fallstudier med små patientmaterial. Dessutom är behandlingseffekten oftast mer kortvarig och behandlingen mer smärtsam, vilket kan kräva mer omfattande bedövning som i sin tur ökar risken för patienten.

Om du misstänker att du lider av hyperhidros i armhålorna kan du boka en första läkarbedömning hos oss på Plastic Fantastic. Denna undersökning behöver som regel bara göras en gång. Om diagnosen bekräftas erbjuds du botulinumtoxinbehandling för att lindra dina besvär. Du får ett e-recept på läkemedlet (Botox) som du sedan hämtar ut på valfritt apotek (Tänk på att Botox är en kylvara!). Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och därmed är självkostnaden som mest 2.200 kr per år, sedan utgår frikort på läkemedel. Du bokas in på ett återbesök på mottagningen där du får behandling med det läkemedel du nyligen hämtat ut. Vid påföljande behandlingar behöver du bara kontakta oss telefonledes för att få recept, sedan bokar du direkt tid för behandling.

Plastic Fantastic följer Region Skånes riktlinjer för behandling av hyperhidros, men vi är inte anslutna till Försäkringskassan och därför gäller inte högkostnadskort för mottagningsbesöken!

Hyperhidros

Kontakta oss i Malmö-området

0708-15 36 52
Polisvägen 5 A, 236 31 Höllviken
info@plasticfantastic.se

Hittar du inga tider som passar ditt schema? Behöver du komma med kort varsel? Det går nästan alltid att ordna! Ring eller maila för en bokning enligt överenskommelse!

Top